วันศุกร์, กันยายน 30, 2554

สนสีเหลืองเสาไฟฟ้าแรงสูงของ Canada


ต้นสน เป็นต้นไม้ที่มีลำต้นตรงโดดเดี่ยว  มีกิ่งเล็กๆ รอบต้นลักษณะเป็นรูปฉัตรแผ่จากโคนต้นขึ้นไปสู่ยอดสน
                ด้วยความสูงและตรงอาจสูงถึง  30-40  เมตรจึงเหมาะที่จะนำมาทำเสาไฟฟ้า  เมื่อเดินทางไปประเทศแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกา  พื้นที่บางรัฐบางเมืองที่ยังไม่ฝังสายไฟฟ้าลงดินจึงเห็นเสาไฟฟ้าแรงสูงทำด้วยต้นสนที่ชื่อ สนสีเหลือง อยู่ทั่วไป
                มีคณะดูงานตั้งคำถาม ถามมัคคุเทศก์ว่า “ ทำไมเขาไม่เปลี่ยนมาใช้เสาไฟฟ้าที่เป็นโลหะ” มัคคุเทศก์ ตอบว่า “คงประหยัดดี  หาง่าย  เสาต้นสนมีความคงทนอยู่ได้เป็นร้อยปี เจาะก็ง่าย  จึงเห็นเสาไฟฟ้ามีรูพรุนไปทั้งต้น” นับเป็นการใช้ทรัพยากรที่กลมกลืนกับบริบทแวดล้อมที่ชาญฉลาดของทั้งสองประเทศ  ภาพประกอบอาจไม่ใช่ต้นสนสีเหลืองนะ