วันพุธ, กันยายน 28, 2554

ใบไม้เปลี่ยนสีที่นคร Kingston ประเทศ Canada
            รถ Coach พาคณะเราเดินทางจากนคร Ottawa  เมืองหลวงของ Canada ผ่านอาคารบ้านเรือนที่แสน Classic เมื่อพ้นนคร Ottawa ก็เป็นป่าธรรมชาติมีหมอกปกคลุมไปทั่ว  มองผ่านไปเห็นเสาไฟฟ้าทำด้วยไม้สน สูงเสียดเข้าไปในหมอกตลอดเส้นทาง  เมื่อพ้นสายหมอกสองข้างทาง  ใบไม้กำลังเปลี่ยนสีจึงเห็นทั้งสีเขียว  สีเหลือง  สีแดงปะปนกัน  มัคคุเทศก์บอกเราว่าที่แคนาดา  เวลานี้ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ล่วงแล้ว  รถ Coach ยังคงพาเราเดินทางไปตามถนนที่คดโค้ง  สูงต่ำตามลีลาของธรรมชาติมุ่งสู่เมือง Kingston   เมืองที่มีท่าเรือ  มีโรงเรียนนายเรือ และอยู่ริมแม่น้ำชื่อ เซนท์ลอเรนท์ เป็นแม่น้ำที่กว้างใหญ่คล้ายทะเลเลย  ความกว้างของแม่น้ำบางช่วงอาจมากกว่า 2 กิโลเมตร โดยมีรัฐนิวยอร์ค  ของประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ฝั่งตรงข้าม

ไม่มีความคิดเห็น: