วันพุธ, กันยายน 28, 2554

การเดินทางที่แสนยาวไกล                กลางเดือนกันยายนปี 54 เป็นช่วงเวลาที่คณะผู้บริหารกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จำนวน 14 คน ผู้ช่วยเหลืออีก 2 ท่าน  ร่วมเป็น 8 ห้องนอนพอดี  ไปทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ คือ การเดินทางไปเจรจาความร่วมมือและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิทยาศาสตร์ ณ ประเทศแคนาดา  ที่ว่าภารกิจที่ยิ่งใหญ่นั้น ความหมาย หมายถึงการเดินทางที่หฤโหดที่สุดในชีวิตของคณะเรา  ขอเริ่มบอกเล่าถึงเส้นทาง การเดินทางของคณะเราเลยนะ
                เวลานัดหมายที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย คือ 05.30 น. เดินทางโดยสายการบินไทย TG  676 ล้อพ้นแผ่นดินไทย 7.54 น. มุ่งสู่สนามบิน นาริตะประเทศญี่ปุ่น  ใช้เวลาบินถึงสนามบินนาริตะประมาณ  6 ชั่วโมงครึ่ง  ลงพักที่สนามบิน นาริตะ 2 ชั่วโมง เดินทางต่อโดยสายการบินแคนาดา มุ่งสู่นครโตรอนโต  เครื่องบินแอร์แคนาดาล้อพ้นแผ่นดินญี่ปุ่น 16.24 น.   เครื่องบินพาคณะเราบินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก ผ่านอลาสก้า ถึงนครโตรอนโต เวลา 03.40 น. โดยใช้เวลาบินต่อเนื่อง 11 ชั่วโมงถึงโตรอนโตประเทศแคนาดา ทุกคนสะบัดสะบอมแต่ยังยิ้มนิดๆที่มุมปากได้  ลงพื้นพักหายใจอีก 2 ชั่วโมง  ขึ้นเครื่องบินแอร์แคนาดาเป็น Flight สุดท้าย สำหรับการเดินทางเวลา 06.10 น.  ถึงสนามบิน OTTAWA เวลา 07.10 น. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง  รวมเวลาบินตลอดเส้นทาง 17 ชั่วโมงบิน บวกเวลาพักที่สนามบินอีก 4 ชั่วโมง ใช้เวลาไปทั้งสิ้น 21 ชั่วโมง

                เวลาที่บันทึกเป็นเวลาของประเทศไทย  ซึ่งเร็วกว่าแคนาดา 11 ชั่วโมง เหนื่อยมากๆ กับการเดินทางที่แสนยาวไกลในชีวิต แต่ก็มีสุขที่ได้รับโอกาสไปเรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น: