วันศุกร์, กันยายน 30, 2554

น้ำตก"ไนแองการ่า” ของขวัญจากธรรมชาติทวีปอเมริกาเหนือบนแผนที่โลก นับเป็นทวีปใหญ่ และมีประเทศใหญ่ๆเพียงสองประเทศครอบครองดินแดนของทวีป  คือ แคนาดาอยู่ตอนเหนือ สหรัฐอเมริกาอยู่ตอนใต้ พรมแดนระหว่างประเทศทั้งสองที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งคือ บริเวณน้ำตก ไนแองการ่า เป็นน้ำตกที่ไหลจากประเทศสหรัฐอเมริกาไปตกฝั่งประเทศแคนาดา  คนทั้งสองประเทศจึงเห็นน้ำตกสวยงามแตกต่างกัน  คนประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นความสวยงามอลังการของน้ำตกจากมุมสูงของหน้าผาที่มองลงไปยังน้ำตกเบื้องล่าง   คนประเทศแคนาดามองเห็นความสวยงามอลังการของน้ำตก บนเรือที่แล่นฝ่าละอองน้ำเข้าหาน้ำตกเป็นอีกมุมหนึ่ง  ทั้งสองมุมล้วนแล้วแต่นำเงินจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้กับสองประเทศ  เพราะสังเกตจากเรือนำโต้กระแสน้ำติดธงชาติของทั้งสองประเทศ  แสดงถึงการทำมาหากินร่วมกัน  จากน้ำตกไนแองการ่าของขวัญจากธรรมชาติ แห่งนี้

ไม่มีความคิดเห็น: