วันพุธ, กันยายน 28, 2554

การเรียนรู้ดูงานที่ Canada Science and Technology Museum
            สถานที่แห่งแรก ที่คณะผู้บริหารกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเข้าดูงาน คือ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแคนาดา  ในสภาพที่ร่างกายทุกคนอยู่ในช่วงการปรับตัว จากเวลาที่เคยเป็นกลางคืนกลับเป็นกลางวัน  ทั้งระบบขับถ่ายที่ปั่นป่วน ตื่นในเวลาที่ควรนอน  ง่วงนอนในเวลาที่จะต้องศึกษาดูงาน  นับเป็นเหตุการณ์ที่น่าจดจำในชีวิต สิ่งที่ได้เรียนรู้ ณ ที่แห่งนี้ ด้วยเป็นพิพิธภัณฑ์ระดับชาติ  เรื่อง สถานที่ ความสะอาด การวางผังภูมิทัศน์ (Landscape) การตกแต่ง สมบูรณ์ไปหมด การบริหารจัดการ  มีการทำงานวิจัยในพื้นที่อย่างกว้างขวาง มีทีมงานวิจัยกว่า 70 คน   มีหน่วยนิทรรศการเคลื่อนที่  ได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ในการกำหนดการจัดพิพิธภัณฑ์ในลักษณะ Focus Group  สิ่งที่เขาค้นพบคือ “วิธีการจัดการความรู้มีความสำคัญกว่าหัวข้อ (Topic) ในการจัดทำพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
            คำสำคัญ ของ  Canada Science and Technology Museum  ดังนี้
            -      กระบวนการจัดการความรู้
-          การวิจัยอย่างกว้างขวาง
-          ใช้วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้
-          ผู้ปกครอง/ครู  นำผู้เรียนรู้ เคลื่อนไปตามฐานเรียนรู้
-          อาคารนิทรรศการโล่ง  เพดานให้สีดำทั้งหมด
-          มีจุดแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
-          มีอาสาสมัคร 2 ประเภท คือ ผู้ฝึกงาน  และผู้รู้มีประสบการณ์

ไม่มีความคิดเห็น: