วันพุธ, กันยายน 28, 2554

นกหัวขวานยักษ์ที่ CN Tower


ในความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุ ของนคร Toronto ซึ่งเต็มไปด้วยตึกรามสูงเสียดฟ้า ถนนต่างระดับขวักไขว่ ใกล้ๆ กับหอคอยที่เคยสูงที่สุดในโลก ชื่อ CN Tower (ปัจจุบันเป็นที่ 3) มีสิ่งประดับอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่แสดงถึงความโหยหาธรรมชาติ คือ ประติมากรรม นกหัวขวานยักษ์เกาะต้นไม้ปลอมขนาดใหญ่ แสดงลีลาคล้ายชีวิตจริงในธรรมชาติ


               ในความเป็นจริงแล้ว  มนุษย์ คือ ผลิตผลของธรรมชาติ  มีวิวัฒนาการเป็นขั้นเป็นตอนจากธรรมชาติ  เหมือนนก  เหมือนต้นไม้  แม้ปัจจุบันมนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีไปเพียงใด ก็เป็นเพียงเครื่องมืออำนวยความสะดวกเท่านั้น  หาใช่ความจริงตามธรรมชาติแต่อย่างใด  เราจึงเห็นนกหัวขวานยักษ์เป็นประติมากรรม  ปรากฏอยู่กลางมหานคร  Toronto ของประเทศ Canada

ไม่มีความคิดเห็น: