วันพุธ, กันยายน 28, 2554

ONTARIO SCIENCE CENTRE
            ศูนย์วิทยาศาสตร์ ออนตาริโอ  นับเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด  และดีที่สุดของ Canada คณะดูงานเรียกศูนย์วิทยาศาสตร์ ontario ว่า “ ศูนย์ตัวพ่อ” ที่เรียกว่าศูนย์ตัวพ่อเพราะเกือบทุกแง่ทุกมุมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ของไทยมี Ontario มีทั้งนั้น  เมื่อเราศึกษาเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์ ออนตาริโอแห่งนี้แล้ว  เราสามารถออกแบบศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งอื่นๆ ตามบริบท ปัจจัย ที่เรามีได้ทั้งนั้น  หากจะเขียนในรายละเอียดคงยากที่จะครอบคลุม  จึงเขียนเป็นคำสำคัญ (Keyword) ของ  Ontario Science Centre ไว้ดังนี้
-ออกแบบอาคารสถานที่กลมกลืนกับบริบทแวดล้อมและแหล่งธรรมชาติ
-เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
-Communication
-มีการพัฒนาสม่ำเสมอ
-เปลี่ยนแปลงตามความต้องการและความพร้อมขององค์กร
-เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ที่มีการใช้ Interactive แห่งแรกของ Canada
-พัฒนากระบวนการเรียนรู้และใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry Workshop)
-เป็นแหล่งผลิต/สร้าง สื่อวิทยาศาสตร์
-เป็นแหล่งออกแบบนิทรรศการวิทยาศาสตร์
ศึกษาเพิ่มเติมได้อีกมาก จาก Website ชื่อ WWW.OntarioScienceCentre.ca

ไม่มีความคิดเห็น: