วันอังคาร, กันยายน 13, 2554

ประคำร้อยหก

ความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจมนุษย์ มีความเป็นธรรมชาติมาก ถ้าเราไม่ฝืนเราจะเห็นนิสัย ความต้องการ การกระทำของเราเปลี่ยนเป็นระยะๆ อย่างน่าสนใจ เช่น วัยเด็กทุกอย่างดูสนุกสนาน โตขึ้นหน่อยวางท่าสุขุมเริ่มจะเป็นผู้ใหญ่ วัยทำงานก็ดูจริงจังมุ่งมั่น พอวัยชรากับชอบค้นหาสัจธรรมความจริงในชีวิต แน่นอนเมื่อค้นหาความจริง องค์ความรู้ทาง ปรัชญา ศาสนา ย่อมมีส่วนสำคัญ ในวัยหกสิบปี ผู้เขียนสนใจศึกษาค้นคว้า ศาสนาพุทธ ทั้งปริยัติและปฏิบัติ สิ่งไหนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมศาสนาก็สนใจทั้งนั้น เช่น “ประคำ” เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ประกอบการภาวนา ประคำเป็นอย่างไร ขอคัดข้อความบางส่วนจากหนังสือ พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์คำวัด ซึ่งเขียนโดย พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. 9 ราชบัณฑิต)เพื่อการเรียนรู้ ความว่า “ประคำ หมายถึง ลูกกลมๆที่ร้อยเป็นพวง สำหรับเป็นเครื่องหมายการนับในเวลาบริกรรมภาวนา โดยทั่วไป ประคำ ทำจากไม้จันทน์ ไม้เนื้อแข็ง ผลไม้ตากแห้ง หินสี พลาสติก หยก เจาะรูตรงกลางร้อยเป็นพวง นิยมมีจำนวน 108 ลูก หรือ น้อยกว่านั้นตามต้องการ...” ผู้เขียนมีประคำหนึ่งสาย น่าจะทำในประเทศจีน สีขาวครีม นับดูมี 106 ลูก คิดในทางบวกว่า ประคำมี 106 ลูกก็ถูกแล้ว เพราะรวมกับกายและจิตของเราอีกสองเป็นร้อยแปดพอดี เพียงมองเห็นประคำใจก็นิ่งลงได้อย่างอัศจรรย์ พระพุทธศาสนาให้คุณกับเราถึงเพียงนี้

ไม่มีความคิดเห็น: