วันพุธ, กันยายน 14, 2554

ปลาตะเพียนหางแดงในสระมะรุมล้อมรัก                ปีนี้ (2554) น้ำเยอะ ฝนตกหนักติดต่อกันไม่ยอมทิ้งช่วงเลย  เหตุการณ์ภูเขาถล่มปิดเส้นทางที่เกิดทั้งภาคเหนือ ภาคใต้  ทำให้การเดินทางบนเส้นทางที่มีภูเขาชะงักเป็นช่วงๆ  ตลอดเดือนสิงหาคม  เดือนกันยายน  ปรากฏการณ์ ฝนหนัก ลมแรง แผ่นดินไหว เกิดขึ้นทั่วโลกอย่างน่าหวาดหวั่น  นี่แหละคือธรรมชาติที่แท้จริง  เป็นทั้งผู้ให้และผู้ทำลายในบางโอกาส  หากเรารักธรรมชาติธรรมชาติก็รักเรา  เราเกลียดธรรมชาติทำลายธรรมชาติ ธรรมชาติก็เกลียดเราทำลายเรา
                ที่โรงเรียนกรสรกสิวิทย์  จังหวัดสระแก้ว  น้ำจากคลองพระสะทึงล้นออกทุ่ง  ชลประทานมาแจ้งว่าน้ำอาจเข้าสระมะรุมล้อมรัก  สระสวยงามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตั้งชื่อให้  เพราะน้ำมากจริงๆในปีนี้  ผู้เขียนได้แวะไปเยี่ยมไปดื่มกาแฟเย็น “ควายเผือก” เห็นปลาในสระมะรุมล้อมรักสวยมากเป็นฝูงใหญ่  เจ้าหน้าที่ร้านกาแฟควายคะนองบอกว่า  ปลาที่เห็นคือ ปลาตะเพียนหางแดงที่สมเด็จพระเทพฯ นำมาปล่อยไว้เมื่อต้นปีนี้  หากน้ำไม่ล้นสระจนฝูงปลาตะเพียนหางแดงจากไป  เราคงเห็นปลาตะเพียนหางแดงฝูงใหญ่ตัวโตขึ้นเต็มสระมะรุมล้อมรัก  ให้เพลินใจเมื่อมาพักผ่อน และเรียนรู้ ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์แห่งนี้

ไม่มีความคิดเห็น: