วันศุกร์, กันยายน 02, 2554

ความป็นมาของประดู่ป่าแคมป์

คุณพจมาน วารปรีดี ผู้เนรมิตรังสรรค์ประดู่ป่าแคมป์ ย้ำความฝันของตน เพื่อให้ได้มาซึ่งสมบัติและเป็นสมบัติจากความขยัน ส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกสาวลูกชายทั้งสองคน โดยออกแบบตามแนวคิด ความชอบของสามี ที่ชอบป่า ชอบธรรมชาติความสุนทรีย์ร่มรื่น ประดู่ป่าแคมป์จึงเริ่มก่อตัวบนผืนดิน จากหนึ่งไร่ เป็นสอง เป็นสี่ เป็นสิบ สุดท้ายเป็นที่นาทั้งสิ้นจำนวน 14 ไร่ ในปี พ.ศ. 2540 ได้เริ่มจัดการที่ดินที่เป็นที่นาดินเหนียวแห่งนี้ ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 20 เมตร ขุดที่นาเป็นสระ 3 สระเพื่อเก็บน้ำ โดย 2 สระ เป็นรูปเม็ดถั่วคว้ำเข้าหากัน อีก 1 สระ เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า สัดส่วนของสระน้ำคือร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมด ตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดู่ป่าแคมป์มีที่ตั้งอยู่ที่ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ประเทศไทย ภูมิทัศน์ของผืนดินสี่เหลียมผืนผ้าผืนนี้ นอกจากมีสระน้ำทั้งสามสระที่ลึกประมาณ 3 – 6 เมตร แล้ว ยังมีต้นไม้เป็นองค์ประกอบ ไม้ป่า ไม้มงคล ไม้หายาก ตัวอย่าง เทพธาโร จันทน์กระพ้อ หมากลิง หมากเม่า หมากหลอด มะขามป้อม อินจัน สาละ ไม้ผลเช่น มะม่วงแก้ว หว้า มะเฟือง ฝรั่ง กล้วย ตะขบ มะยงชิด ไม้ดอกมี ต้นลีลาวดีนานาพันธุ์ บัวสายหลากสีในสระน้ำ ภู่นายพล ตะแบก อินทนิล ฝ้ายคำ มีนาข้าว 2 แปลง ปลูกข้าวหอมมะลิและข้าวขาวตาแห้งไว้กิน อาคารภายในประดู่ป่าแคมป์ ส่วนใหญ่ใช้อาคารอเนกประสงค์ มีบ้าน 3 หลัง ซึ่งรวมทั้งบ้านคนสวนด้วยแล้ว มีศาลาริมน้ำ วิมานคนดิน (ห้องน้ำ) และคอกม้า แน่นอนเมื่อมีคอกม้าก็ต้องมีม้าพันธุ์พื้นบ้าน ชื่อ เจ้ามาฆา ลูกนางตาหวาน และพ่อม้าชื่อ ขุนพัน ทุกตัวนิสัยดีเด็ก ๆ สามารถขี่ได้ สำหรับสัตว์ในธรรมชาติมีมากมายน่าศึกษาเรียนรู้ โดยเฉพาะนกมีกว่า 20 ชนิดในสวน มี กบ เขียด มีต่อ แตน มีผึ้ง มีปูปลา แมลงกว่าง หิ่งห้อย ผีเสื้อ แม้ไม่ชุกชุมแต่ก็ปรากฎผีเสื้อถุงทองธรรมดาที่แสนสวยบินโฉบเฉี่ยวในยามเช้าให้เห็นบ่อยๆ
อุดมการณ์ของประดู่ป่าแคมป์ เนรมิตตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ผสมผสานการเกษตรธรรมชาติปลอดสารพิษสารเคมี เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของวงศ์ตระกูล เอื้ออาทรต่อเพื่อนและผู้คนด้วยกัลยาณมิตร เป็นศูนย์เรียนรู้รายบุคคลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หากมีความพร้อม เป้าหมายเพื่อบริบาลเด็กพิเศษในลักษณะ “อาชาบำบัด”

ไม่มีความคิดเห็น: