วันพุธ, กันยายน 28, 2554

ความประทับใจของคณะดูงานที่ Canadian Museum of Nature

            ลักษณะเด่นของความเป็นแคนาดา คือการผสมผสานของคนจาก 2 ชาติใหญ่ๆ คือ อังกฤษและฝรั่งเศส  จึงเห็นทุกสถานที่ของแคนาดาใช้ 2 ภาษาคู่กันตลอด คือ ภาษาอังกฤษคู่กับภาษาฝรั่งเศส  ไม่ว่าจะเป็นป้ายบอกถนน ป้ายอาคารสถานที่  และที่ต่างจากประเทศไทยคือ รถยนต์ทุกคันพวงมาลัยซ้าย  วิ่งชิดขวา  ตามแบบประเทศฝรั่งเศสและประเทศลาว (ฝรั่งเศสเคยปกครอง)  พิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยาของแคนาดา  นับเป็นพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติที่อลังการที่สุดที่คณะของเราเคยศึกษามา  ด้วยอายุการก่อสร้าง คือ สร้างในช่วงปี ค.ศ. 1905-1912 และมีการปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพื่อป้องกันแผ่นดินไหวและป้องกันความชื้นให้สมบูรณ์เต็มรูปแบบในปี ค.ศ. 2004  นับถึงปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยาแห่งนี้มีอายุกว่า 100 ปีแล้ว
            ลักษณะเด่นของ Canadian  Museum of  Nature  คือการจัดการ รวมทั้งการจัดเก็บ  นก นาๆ ชนิดทั้งนกปัจจุบันและนกที่สูญพันธุ์ไปจากโลกเราแล้ว โดยการสต๊าฟ  พร้อมให้ข้อมูลที่สมบูรณ์  ไม่เบื่อที่จะศึกษาเรียนรู้  และเรื่องของดิน สินแร่ซึ่งหมายรวมถึงอัญมณีก็อลังการมาก  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งนี้ทำให้เรารู้สึกรักแผ่นดินอย่างมาก แผ่นดินให้ความสวยงามของโลหะและอัญมณีตามธรรมชาติอย่างอัศจรรย์เกินกว่าพรรณนา  การแสดงเรื่องน้ำ  ธรรมชาติของน้ำ  การแสดงเรื่องซากฟอสซิลของไดโนเสาร์และอื่นๆ
            สรุปว่าทุกคนในคณะประทับใจ Canadian  Museum of  Nature มากที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น: