วันจันทร์, เมษายน 30, 2555

แร้วล่ามวัว

                เกษตรกรคนทำไร่ ทำสวน ในภาคเหนือ  แต่เดิมแม้ถึงปัจจุบันนี้ เลี้ยงวัวไว้เพื่อลากเกวียน  จึงมีวัวครอบครัวละ 2 ตัว  ส่วนใหญ่เกษตรกรชอบเลือกวัวที่มี ขนาด  สี นิสัย คล้ายกัน  เราจึงพบเห็นวัวเทียมเกวียนเป็นคู่ มีสีขาว  สีน้ำตาล  สีดำ  ขนาดและอายุใกล้เคียงกัน  เกษตรกรใช้วัวแต่ละคู่ไป 10-15 ปี
                หลังจากว่างงานในการบรรทุกผลิตผลทางการเกษตร จากไร่กลับมาถึงบ้านแล้ว  เกษตรกรล่ามวัวให้กินหญ้าโดยล่ามกับแร้ว  ซึ่งทำด้วยไม้ไผ่ลำยาว  เจาะรูอยู่ระหว่างกระบอกไม้ไผ่ลำใหญ่ ซึ่งสวมอยู่บนหลักไม้  แร้วจึงหมุนไปได้รอบทิศ  ปลายไม้ไผ่ลำยาวผูกเชือกและนำมาล่ามวัวไว้  ลักษณะเช่นนี้  เชือกล่ามวัวจึงไม่พันกับอะไร  แถมระยะทางเดินกินหญ้าเพิ่มมากขึ้นอีก  ตามความยาวของไม้ไผ่ลำยาว  แร้วล่ามวัว  จึงเป็นนวัตกรรม  ภูมิปัญญาไทย ที่นำเอากระบวนการวิทยาศาสตร์มาใช้ ในเรื่องของ  คาน จุดหมุน  ได้อย่างประสมกลมกลืน  อยากให้นวัตกรรมเช่นนี้  อยู่คู่ไทยไปอีกนานๆ เพื่อให้วิถีชีวิตสอนวิทยาศาสตร์ให้ลูกหลานไทยตลอดไป

โคนต้นพุทรา          หลายคนคงเคยรับประทานพุทรา ลูกโตน้องๆ ไข่ไก่ ผิวผลสีเหลืองปนเขียว  กัดกินเนื้อกรอบเป็นสีขาว  ชนิดพันธุ์สีทอง  มีเม็ดเล็กนิดเดียว  หวานอร่อยรับประทาน 4-5 ผลอิ่มไปเลย  นี่เป็นอาการของคนที่กินพุทรา  ถ้าจะว่าไปแล้วคือ ผล แต่ว่าเหตุมาอย่างไรละ  หลายคนไม่รู้ รวมทั้งผู้เขียนด้วย  เพิ่งไปเห็นต้นพุทราหลังฤดูเก็บเกี่ยว  เขาตัดต้นจนถึงโคน  มองไกลๆ คล้ายจอมปลวกสีดำๆ อยู่เต็มไปหมด  เมื่อตัดกิ่งแล้วรอกิ่งใหม่งอก  จึงจะออกลูกออกผลอีกครั้ง  เป็นเช่นนี้ทุกปีไป (ตัดกิ่ง เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เก็บผลเดือนพฤศจิกายน  ธันวาคม) แปลกดีนะ  แสดงว่า วงจรของต้นพุทรา  ทั้งงอกกิ่ง  ออกดอก  ออกผล  จนถึงเก็บเกี่ยว  ใช้เวลาภายใน 1 ปี  แล้วจึงเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง อีกครั้ง อีกครั้ง

วันพุธ, เมษายน 25, 2555

มะยมกับเชอรี่
          จากผลการวิจัยเกี่ยวกับพืชผักผลไม้ พบว่า พืชผักผลไม้ต่างสีกันให้คุณค่าทางอาหารต่างกัน  ตัวอย่างเช่น  มะยมเป็นผลไม้ที่มีสีเหลืองก็มีแร่ธาตุบางอย่าง  เชอรี่มีสีแดงก็มีแร่ธาตุบางอย่างที่แตกต่างกันไป  แร่ธาตุชนิดนั้นๆ จะมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร  คงต้องไปศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกอีกครั้ง
          ความเป็นจริงแล้ว  เราควรรับประทานพืชผักผลไม้ให้ครบทุกสีจะดีกว่าแน่ๆ ทั้งสีแดง  สีขาว  สีเหลือง  สีส้ม  สีเขียว สีม่วง สีอื่นๆ   เพื่อความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย

วันอังคาร, เมษายน 24, 2555

ต้นมะนาวป่า


          บนเขาลูกเล็กที่ชื่อ เขาน้อย  ตั้งอยู่ตำบลคลองน้ำใส  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่สำคัญของประเทศไทย คือ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู  แต่สิ่งที่เขียนในครั้งนี้ขอเขียนถึงพันธุ์ไม้ป่าที่อยู่บนเขาน้อย  แม้เขาน้อยมีพื้นที่ไม่เกินพันไร่  แต่เต็มไปด้วยไม้ป่าที่ไม่ค่อยรู้จัก ซึ่งน่าศึกษาอย่างยิ่ง  ตัวอย่างเช่น ต้นมะนาวป่า  เป็นต้นไม้ที่เห็นเป็นครั้งแรก  มีขนาดสูงประมาณ  3-4 เมตร ผิวของลำต้นแตกเป็นกาบ  ใบคล้ายมะนาวแต่ไม่มีกลิ่นมะนาว  มีผลขนาดลูกปิงปอง  ตอนดิบสีขาวอมเขียว  มียางออกตามผิวของผล  มดจึงมาคอยกินน้ำยางซึ่งน่าจะมีน้ำหวานอยู่ด้วย  เมื่อผลแก่เปลี่ยนเป็นสีแดง 
          จริงๆ แล้วมะนาวป่าอาจมีชื่ออื่นๆ ทางพฤกษศาสตร์  เมื่อสืบค้นทาง Website ไม่พบข้อมูลที่ชัดเจน  ทั้งชื่อ ต้น ใบ ผล ที่เห็นปรากฏในภาพถ่ายนี้  ถ่ายมาจาก  ปราสาทเขาน้อยสีชมพู  ตำบลคลองน้ำใส  อำเภออรัญประเทศ  ในเดือนเมษายน