วันพุธ, กันยายน 28, 2554

นิทรรศการจำลองขยะในมหาสมุทรใกล้ที่พักผู้โดยสารในสนามบินนคร Toronto มีตู้กระจกขนาดใหญ่ แสดงการเคลื่อนไหวของขยะในกระแสน้ำให้ผู้เดินทางได้เห็น ได้ตระหนักถึงการทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ สุดท้ายขยะทั้งหมดโดยเฉพาะขยะที่ไม่ย่อยสลายไปกองรวมกันที่ก้นทะเลอยู่ในกระแสของมหาสมุทร  นับเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดที่มนุษย์ให้กับโลกนี้
วันหนึ่งได้ดูโทรทัศน์ช่องทีวีไทย รายการท่องโลกกว้าง  โทรทัศน์ได้แสดงภาพขยะพลาสติกหมุนวนอยู่ในกระแสน้ำของมหาสมุทรแปรซิฟิก  จนเป็นเหตุให้บริเวณที่มีเม็ดพลาสติกแตกตัวเป็นเศษเล็กจากคลื่นรังสีไวโอเลต  ไม่มีแพลงตอนซึ่งเป็นอาหาร ลำดับต้นในห่วงโซ่อาหารอยู่เลย
 ขยะพลาสติกที่มนุษย์สร้างขึ้น จึงนับเป็นอันตรายสูงสุดที่มนุษย์ทำลายโลก  สุดท้ายจะย้อนกลับมาทำลายตัวเองในที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น: