วันจันทร์, พฤษภาคม 14, 2555

อึแรกของลูกม้าที่ชื่อ “YARRA”
            วันที่ 11 พฤษภาคม 2555  แม่ม้าชื่อ ตาหวาน ออกลูกตัวที่สอง  ของสวนประดู่ป่า  โดยมีพ่อม้าชื่อ ขุนพัน  คุณยายพจมาน  ตั้งชื่อให้ลูกม้าว่า “YARRA”  เพื่อระลึกถึงแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านนคร Melbourne ประเทศออสเตรเลีย  ซึ่งมีความสวยงาม  ประทับใจในความสะอาด เป็นธรรมชาติ  ครั้งไปเที่ยวและเป็นช่วงเวลาที่นางตาหวานตั้งท้อง  คุณยายพจมาน เลยตั้งชื่อไว้ล่วงหน้า  ถ้าออกมาเป็นตัวผู้จะชื่อ ฟ้าแลบ  ซึ่งเป็นม้าที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก (ถูกว่างยาเสียชีวิตที่ต่างประเทศ)  ถ้าเป็นตัวเมียจะชื่อ YARRA เป็นชื่อของแม่สายหลักสายสำคัญ
            พอลืมตาดูโลกลูกม้าก็ยืน เก้ๆ กังๆ หนึ่งชั่วโมงผ่านไป นาง YARRA ก็อึแรกล่วงลงสู่ดิน  เกิดมา ก็ตอบแทนบุญคุณให้แผ่นดินแล้ว  เราให้อะไรแผ่นดินบ้างเอ่ย...เกิดมาก็นานแล้ว

วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 10, 2555

นกกินปลีดำม่วงกับดอกหญ้านางแดง
          ประมาณเดือนเมษายน  ดอกหญ้านางแดงหรือเถาขยัน  ซึ่งจัดเป็นพืชประเภทเถาที่เป็นสมุนไพร  ออกดอกเป็นช่อสีแดงยาวประมาณช่อละหนึ่งฟุต  ทุกดอกเล็กๆ มีกระเปาะน้ำหวานอยู่  หญ้านางแดงจะบานดอกต่อเนื่องตั้งแต่เดือน เมษายน  พฤษภาคมถึงมิถุนายน  ในสามเดือนของทุกปี  บริเวณที่เถาหญ้านางแดงออกดอกจึงพบนกกินปลีดำม่วง  วนเวียนกินน้ำหวานอยู่บริเวณนั้นทั้งสามเดือน  ในเวลาสามเดือนอาจเป็นช่วงฝักไข่เลี้ยงลูกก็อาจเป็นได้
          ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว  มีเถาหญ้ายางแดงและนกกินปลีดำม่วง  ให้พบเห็นมาตลอดระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา  แม้ข้อมูลในคู่มือดูนก  นกเมืองไทย              ของ หมอบุญส่ง  เลขะกุล  ไม่ได้ระบุแหล่งพบนกกินปลีดำม่วงที่จังหวัดสระแก้ว  แต่ความจริงมีอยู่และพบได้  โดยเฉพาะที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว  อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

นกกระจาบธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
บรรดานกในเมืองไทยที่พบและปรากฏในคู่มือดูนกของไทย มีประมาณ  1,000 ชนิด  และยังมีการพบอยู่เนืองๆ   นกทุกชนิดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งรูปร่าง  นิสัย  แหล่งที่อยู่อื่นๆ  ความมีเอกลักษณ์ คือ เสน่ห์ทำให้นักดูนกหลงใหล  เฝ้าติดตามดู บันทึกภาพ  ค้นคว้าวิจัยความเป็นไปของนกที่พวกเขาสนใจ  นำออกเผยแพร่เป็นความรู้ความเข้าใจถึงความเกี่ยวพัน  ระหว่าง นก  ธรรมชาติและมนุษย์ซึ่งอยู่ในโลกใบนี้
            มีนกชนิดหนึ่งตัวเล็ก ขนาดนกกระจอก ชื่อ นกกระจาบธรรมดา  แม้มีคำว่า ธรรมดา  แต่ไม่ธรรมดาเลย  ด้วยเป็นนกที่แสดงเอกลักษณ์ทั้งเป็นวิศวะ  เป็นสถาปัตย์  รังของนกกระจาบธรรมดามีความประณีต  ละเอียด  สวยงาม  และมีความสุนทรีย์  นกกระจาบธรรมดา  ทำรัง 2 รัง หนึ่งรังเป็นที่อยู่อาศัย  มีทางบินเข้าออกห้อยลง  ส่วนอีกหนึ่งรังไม่มีทางบินเข้าออก  มีไว้เกาะโยก  เพื่อความนันทนาการของตน
          นกกระจาบธรรมดามีความวิริยะ  อุตสาหะ  ในการสร้างรังที่สวยงาม  ละเอียด  มีศิลปะ  เป็นแบบอย่างที่ดี  มนุษย์นำไปเป็นแบบอย่างเตือนใจได้นะ  ที่สำคัญนกกระจาบธรรมดายึดมั่นในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง  ทำรังตั้งสองรังไม่เป็นหนี้เลย  แน่ไหมละ

วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 03, 2555

นาฬิกาแดด            สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเกิดจามธรรมชาติ  อยู่ในธรรมชาติ ใช้ธรรมชาติ  สุดท้ายกลับคืนสู่ธรรมชาติ  แม้มนุษย์พยายามฝืนธรรมชาติด้วยนวัตกรรมใดๆ ก็ตาม  ยังพบว่า ไม่มีนวัตกรรมใดที่มีความเสถียรเท่าวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หากเรารักษาสมดุลของชีวิต  ก็เท่ากับว่าเรารักษาสมดุลของธรรมชาติ  ใช้ชีวิตกลมกลืนไปกับธรรมชาติเถิด  ดังเช่น มนุษย์เคยใช้นาฬิกาแดด บอกเวลามานับพันปี  ไม่สิ้นเปลืองพลังงานใดๆ เลย  ทำไม..ปัจจุบันนี้มนุษย์จึงมีฐานคิดในการพัฒนาที่มุ่งใช้พลังงานสิ้นเปลือง  ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งการขาดสมดุลของโลกเรา  ทำไม..มนุษย์ไม่ใช้ฐานคิดการพัฒนาที่ให้พลังงานธรรมชาติ  เช่น  แสงแดด  ลม  แม้ช้าแต่ยั่งยืน  โลกจะยืนยาวหากสรรพชีวิตบนโลกเดินทางในรูปแบบ  นาฬิกาแดด

วันพุธ, พฤษภาคม 02, 2555

กันเกราครั้งที่สอง
            ขอเขียนถึงดอกกันเกราอีกครั้งนะ ไม่รู้เป็นไง  รู้สึกรักและชอบต้นกันเกรามากขึ้นๆ นึกถึงกลิ่นหอมอ่อนๆ และต้นที่มีใบเขียวอยู่ทั้งปี  ทำให้เห็นคุณค่าของกันเกรา  ถึงกลิ่นหอมเย็นที่ชอบที่ทนได้  ใบร่มรื่นไม่ผลัดใบ  เนื้อไม้ไม่ต้องพูดถึงสีเหลืองปนขาว  เหนียว  สวยงามมาก
            ปลายเดือนเมษายนแล้ว ดอกกันเกราเริ่มโรย  เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก  ก่อนที่ดอกจะเปลี่ยนเป็นผลสีเขียว และสีแดงในที่สุด ผลกันเกราโตประมาณปลายนิ้วก้อย นกปรอดแทบทุกชนิดชอบกินผลสุกของกันเกรา  ที่ประดู่ป่าแคมป์ปลูกกันเกราเพิ่มอีก 10 ต้นแล้ว

วันอังคาร, พฤษภาคม 01, 2555

ปราสาทหิน ปราสาทดิน
ปราสาทหินในที่นี้หมายถึง ปราสาทสด๊กก๊อกธม สร้างด้วยหินทรายสมัยขอมประมาณพันกว่าปีมาแล้ว  ส่วนปราสาทดินหมายถึง ปราสาทเขาน้อยสีชมพู สร้างด้วยอิฐและสร้างมาก่อนปราสาทสด๊กก๊อกธม ปราสาททั้งสองอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว