วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 06, 2554

พอในสิ่งที่ได้ คือ พอเพียง
ในหลวงทรงมีพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมานาน  นานมากพอที่จะทำให้คนไทยทุกกลุ่ม นำมาพูด มากล่าว  นำเสนอถึงวิธีการปฏิบัติ เพื่อแสดงถึงความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  แต่ก็มีคนไทยอีกไม่น้อยที่ยังเข้าใจคำว่าพอเพียงไม่ถึงแก่นแท้  ที่พอที่จะสอนตนเองได้  รวมถึงผู้เขียนที่เพียรหาคำมาตอบตัวเองว่า  “คำว่าพอเพียงนั้นจะมี คำใด  ความใด  ที่เป็นตัวแทนคำตอบคำว่าพอเพียงได้ชัดเจน จนเป็นเครื่องเตือนใจได้ดีที่สุด ”   จนเช้าวันหนึ่ง (ตีสี่กว่า) เปิดโทรทัศน์ชมรายการที่เสนอเรื่องราวของศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ  ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เขื่อนขุนด่านปราการชล  จังหวัดนครนายก  ภูมิปัญญาที่นำเสนอได้พูดถึง คำว่า “พอเพียง” ว่า “คำว่าพอเพียง คือ พอในสิ่งที่ได้ ได้เท่าใดก็พอเท่านั้น  ไม่แสวงหาสิ่งที่ยังไม่ได้ให้ตัวเองเกิดความทุกข์  หรือคนอื่นเกิดความทุกข์ความเดือดร้อน  นั่นคือความพอเพียง  หากใครคิดได้เช่นนี้ ทุกคนก็จะสุขใจในสิ่งที่มีอยู่ ”
            ใช่เลยถ้าตัวเราพอในสิ่งที่ได้ แล้วเราพอใจ เราก็เป็นสุข ได้อีกเราก็เป็นสุขอีก ไม่ได้ก็ไม่ทุกข์  เพราะเราพอใจในสิ่งที่ได้ก็พอแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น: