วันจันทร์, พฤศจิกายน 21, 2554

จังหวัดเคลื่อนที่อำเภอตาพระยา
            เดือนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว จัดจังหวัดเคลื่อนที่ไปตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา ลงช่วยเหลือประชาชน  ช่วงบรรยายสรุปของนายอำเภอตาพระยา  สรุปสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของอำเภอตาพระยาว่า  “ พื้นที่ในอำเภอตาพระยาเป็นเขตเงาฝนของเทือกเขาบรรทัดที่กั้นระหว่างประเทศกัมพูชาและประเทศไทย  เทือกเขาบรรทัดฝั่งกัมพูชาลาดเอียงลงไป  ส่วนฝั่งอำเภอตาพระยาค่อนข้างชัน  ฤดูมรสุมฝนจึงตกในกัมพูชาไม่ค่อยผ่านเข้ามาในไทยได้  ผืนดินเกือบทั้งหมดเป็นดินละลุ ที่มีกรวดทรายปนดินเหนียวที่จับตัวกันไม่แน่น  เมื่อฝนตกจึงเกิดการกัดเซาะเก็บน้ำไม่อยู่  ในประวัติศาสตร์เป็นแหล่งหินตัด ที่ขอมนำไปสร้างปราสาท เช่น ปราสาทสด๊กก๊อกธม  ปีนี้ชาวนาของอำเภอตาพระยาประสบปัญหา  แรงงานกัมพูชาที่เคยมารับจ้างเกี่ยวข้าวยังไม่มา  เพราะยังเกี่ยวข้าวของเขาไม่แล้วเสร็จ  ข้าวของอำเภอตาพระยาสุกแล้วรถเกี่ยวก็ไม่พอ  ผลิตผลอาจเสียหายได้ ”  มีผู้นำในอำเภอตาพระยาท่านหนึ่ง  ให้ข้อมูลว่า “แรงงานกัมพูชาปัจจุบันเป็นประชาชนเลือดผสมระหว่างเขมรกับญวน  ผิวพรรณจึงออกขาวบ้าง  คล้ายคนไทยที่ผสมกับชาวจีนนั่นแหละ ”   ฟังดูแล้วอีก 3-4 ปี เขตนี้จะเป็นชุมชนอาเซียนแล้ว  ก็เหมาะดีนะ  เพราะประชาชนเป็นเลือดผสมไปหมดแล้ว

1 ความคิดเห็น:

Unknown กล่าวว่า...

แต่ละบทความสะท้อน องค์ความรู้ ไม่เสียเวลาเลยที่ได้อ่าน
http://betweenigo.blogspot.com

อรุณ