วันอังคาร, พฤศจิกายน 01, 2554

เมืองจำลองยุคตื่นทอง BALLARAT

            เมือง BALLARAT ในอดีตประมาณ 150 ปี  มีการทำเหมืองทองคำ มีการขุดทอง  มีการสู้รบ มีเรื่องราวมากมายที่เป็นประวัติศาสตร์ให้อนุชนชาวออสเตรเลียได้เรียนรู้
            ปัจจุบัน BALLARAT มีการสร้างเมืองจำลอง(ขนาดและสภาพเหมือนจริง)บอกเล่าเรื่องราว  เหตุการณ์  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยยุคตื่นทองไว้อย่างน่าสนใจ  ทุกอย่างน่าประทับใจมาก  ยากที่จะบรรยายได้หมด  ขอเขียนถึงสิ่งที่ประทับใจบางอย่างก็แล้วกัน
            บริเวณเนินเล็กๆ หน้าบ้านหลังหนึ่งที่ Sovereign Hill ถูกจัดเป็นสวนดอกไม้รูปวงกลม  ตรงกลางจัดตั้งนาฬิกาแดดไว้  นาฬิกาแดดบอกเวลาได้ตรงมาก  ภูมิปัญญาของคน 150 ปีแล้ว น่าชื่นชม  ถึงแม้สิ่งที่แสดงเป็นเมืองจำลองแต่นาฬิกาแดดเป็นของจริงในอดีต
            สิ่งที่น่าสนใจมีมากมาย ณ ที่แห่งนี้หากมีโอกาสควรได้มาเรียนรู้


ไม่มีความคิดเห็น: