วันอังคาร, พฤศจิกายน 01, 2554

กำแพงเก็บเสียง

            ถนนไฮเวย์กลางนคร Melbourne หากอยู่ใกล้ชุมชนมีบ้านเรือนผู้คนอยู่อาศัย  สองข้างทางเขาสร้างกำแพงสูงประมาณ 5 เมตร ตลอดเส้นทาง  ผนังกำแพงเหมือนมีรอยแกะสลักลึกเป็นเหมือนภาพศิลป์อยู่บนผนังกำแพงตลอดแนว  ตอนแรกคิดว่า “ดีนะที่ Melbourne กำแพงข้างถนนไฮเวย์ก็เป็นงานศิลป์ด้วย”  พี่เหน่ง มัคคุเทศก์ที่พาชมเมืองคงอ่านใจออกชิงบอกว่า  “ภาพที่เห็นบนกำแพงไม่ได้มีความหมายอะไรหรอก  ที่เขาแกะให้เป็นรอยลึกทำให้กำแพงไม่สะท้อนเสียงด้วยผิวกำแพงไม่เรียบนั่นเอง”  เออใช่เลย   ผิวกำแพงที่ไม่เรียบทำให้กำแพงสองฝั่งถนนไฮเวย์เก็บเสียงได้ดี