วันอังคาร, พฤศจิกายน 01, 2554

สัญญาณไฟปล่อยรถที่ละคู่            ถนนไฮเวย์ในนคร Melbourneมีสัญญาณไฟที่แปลกอยู่สัญญาณหนึ่ง คือ สัญญาณปล่อยรถจากถนนที่เข้าบรรจบกับถนนไฮเวย์   ถ้ารถบนถนนไฮเวย์เคลื่อนตัวช้าเกือบติด  สัญญาณไฟจากถนนร่วม  เปิดไฟเขียว 1 วินาที แล้วเปลี่ยนเป็น ไฟเหลือง ไฟแดง โดยไฟแดงอาจเป็น 5 วินาที 7 วินาที 9 วินาที จึงเป็นไฟเขียวอีกครั้ง  ทำให้รถเคลื่อนเข้าร่วมถนนไฮเวย์ทีละสองคัน  การจราจรจึงไม่ติดขัดหนาแน่น  ส่วนรถที่จะเข้าร่วมก็เคลื่อนตัวได้ตลอดแม้จะช้าไปบ้างก็ถือว่าเคลื่อนตัวได้ตลอดเวลา
            นับว่าเป็นสัญญาณไฟที่แก้ปัญหาได้ดี  ในระดับที่ตอบความจริงตามสภาวการณ์อย่างมีเหตุผล  โดนความรู้สึกดี

ไม่มีความคิดเห็น: