วันพุธ, พฤศจิกายน 16, 2554

ความพยายามคืน “เป็ดก่า” สู่ธรรมชาติ


ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2554 ที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาจัดงานเทศกาลผีเสื้อ  มีเจ้าหน้าที่จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  ได้นำเป็ดก่าที่ทดลองเพาะเลี้ยงไว้ที่สถานี จำนวน 10 คู่  เป็นเป็ดก่าวัยเจริญพันธุ์  มาปล่อยบริเวณแหล่งน้ำ  ซึ่งเป็นห้วยธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติปางสีดา  เพื่อศึกษาดูว่าเป็ดก่าจะมีชีวิตอยู่ได้ตามธรรมชาติหรือไม่  เวลาผ่านไป 3-4 เดือนเจ้าหน้าที่สถานีกลับมานำเป็ดก่าเพศผู้กลับไป 1 ตัว จึงเหลือเป็ดก่า จำนวน 19 ตัว
            นับถึงเดือนพฤศจิกายน เป็นเวลากว่า 5 เดือนที่เป็ดก่าอยู่ในธรรมชาติ  จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเป็ดก่าบ้าง   ณ วันนี้ เหลือเป็ดก่าเพศเมียเพียงหนึ่งตัวเท่านั้น  เจ้าหน้าที่บอกว่า เมื่อเป็ดก่าเพศผู้เพศเมียจับคู่กันได้  ก็พากันบินจากไปทีละคู่  บินไปไหนก็ไม่รู้  เหลือตัวเมียที่ไม่มีคู่อยู่เพียงตัวเดียว  ที่อาจารย์มองเห็น  มันเดินมาให้อาจารย์ถ่ายรูปนั่นแหละครับ
            พวกเรานักอนุรักษ์ทุกคนต่างหวังว่า เป็ดก่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ทั้ง 9 คู่ที่บินจากไป  จะมีชีวิตใหม่ที่ขยายพันธุ์ มีลูกหลานเกิดขึ้นมากมายในธรรมชาติ ตามเจตนารมณ์ในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ที่มีพระราชดำริก่อตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน