วันจันทร์, พฤศจิกายน 21, 2554

หินหล่น ฝนกัดเซาะ            ปีนี้นับเป็นปีมหาอุทกภัยของไทย  ภัยจากน้ำหลากที่พรากชีวิตผู้คนไปกว่า 500 ชีวิต  แม้ว่าอุทกภัยไม่ได้สร้างความรุนแรง  แต่ก็บีบครั้นจิตใจผู้คน ด้วยน้ำท่วมนานนับแรมเดือนความกดดันที่กระทบต่อจิตใจมีมากมายนัก  ไหนจะเสียทรัพย์  ไหนจะว่างงาน ขาดรายได้  เจ็บไข้ได้ป่วย  ความกังวลห่วงใยบุคคลในครอบครัว  บางคนเกิดอาการซึมเศร้าไปก็มาก


            หลายชาติต่างมองประเทศไทยและสรุปเป็นบทเรียนว่า “เหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย  เป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน  ประเทศไทยจึงเป็นบทเรียนโลกร้อน ที่พึงตระหนัก ”  ที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา ก็ได้รับผลกระทบจากเหตุเดียวกัน ทั้งหินหล่น ฝนกัดเซาะ

ไม่มีความคิดเห็น: