วันเสาร์, สิงหาคม 25, 2555

ต้นไม้แดง ที่ "ทอแสงรีสอร์ท"


ไม้แดงมีชื่อวิทยาศาสตร์ "Xylia xylocarpa" เป็นไม้เนื้อแข็งมีลวดลาย เนื้อไม้สีแดงออกสีเม็ดทับทิมที่สวยงามมาก ไม้แดงจึงอยู่ในความต้องการของผู้คนที่ชอบสร้างบ้านเรือนด้วยไม้เสมอมา

ปัจจุบัน หาไม้แดงทำบ้านได้ยากมากๆ จะมีก็เป็นไม้แดงเก่าที่ร้านค้าไม้เก่าซื้อบ้านเก่าแกะมาขายเท่านั้น

ปลายเดือนสิงหาคม 2555 มีโอกาสไปพักผ่อนที่ทอแสงรีสอร์ท เป็นรีสอร์ทอยู่ติดแม่น้ำโขง ของอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ทอแสงรีสอร์ทอนุรักษ์ต้นไม้แดงไว้หนึ่งต้น จึงมีภาพของต้นไม้แดง ใบไม้แดง ฝักไม้แดง ซึ่งมีลักษณะคล้ายฝักต้นมะค่าโมง ให้เห็นดังรูป
ไม่มีความคิดเห็น: