วันเสาร์, สิงหาคม 11, 2555

ปากน้ำซัน

          เมื่อเรายืนอยู่หน้าวัดเหนือ (วัดภูมิบาลวัฒนา) ริมน้ำโขง ของจังหวัดบึงกาฬ  มองข้ามไปประเทศลาวที่อยู่ฝั่งตรงข้าม  เป็นบริเวณปากน้ำซัน  ซึ่งไหลมาลงแม่น้ำโขง  บริเวณปากน้ำ (ปลายปี 2555)  มีการก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะ  สิ่งที่โดดเด่นบริเวณปากน้ำซัน คือ ต้นตระแบกยักษ์  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่าสิบคนโอบ  เป็นต้นไม้ที่สวยงามสมบูรณ์  สมส่วนมากทั้งลำต้น  ทั้งกิ่ง  และพุ่มใบ  เชื่อว่าต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ต้นเดียวนี้ ต้องมีอายุหลายร้อยปีมาแล้ว
          หากใครยังไม่มีโอกาสข้ามไปเมืองปากซัน   สามารถใช้กล้องส่องทางไกลยืนอยู่หน้าวัดเหนือ  และมองข้ามไปฝั่งประเทศลาว  จะเห็นตะแบกยักษ์ต้นนี้อยู่ริมน้ำโขงยอดสูงกว่าต้นไม้อื่น
         


ไม่มีความคิดเห็น: