วันเสาร์, สิงหาคม 11, 2555

นาคห้าเศียรที่ปราสาทเมืองต่ำ          ปราสาทเมืองต่ำอยู่ใกล้กับปราสาทเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์  ปราสาทเมืองต่ำถูกบูรณะโดยกรมศิลปากร ณ ช่วงเวลานี้ (2555) ปราสาทและบริเวณมีความสมบูรณ์สวยงามร่มรื่น  ทั้งต้นไม้ และนกกา  กระรอก  กระแต  โดยเฉพาะสระน้ำรูปตัว L รอบวิหารคดทั้งสี่ด้าน  บัวสายออกดอกสวยงามเต็มสระ  รอบสระทั้งสี่สระมีหินทรายแกะสลักเป็นรูปนาคห้าเศียรโอบรอบสระไว้ในลักษณะปกป้องน้ำในสระ   นาคห้าเศียรดูน่ากลัวมากกว่าดูสวยงาม  ลีลาอาการลักษณะข่มขู่  ให้ผู้พบเห็นหวาดหวั่น   ต่างจากนาคในปัจจุบันที่ปั้นอ่อนช้อยสวยงามไม่น่ากลัว  ซึ่งเราพบเห็นตามราวบันได  โบสถ์  วิหาร ในวัดทั่วไป