วันเสาร์, สิงหาคม 11, 2555

ภูทอกแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ของผู้บำเพ็ญความเพียร

          ภูทอกเป็นภูหินทรายสีแดงส่วนหนึ่งในแนวหินทรายที่ทอดยาวของจังหวัดบึงกาฬ  ด้วยลักษณะทางธรรมชาติที่โดดเด่น สูงตระหง่าน สงบ  ร่มรื่น จึงเป็นสถานที่ ที่ผู้มุ่งหวังบำเพ็ญความเพียรใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมา  พระสงฆ์ที่ใช้สถานที่ภูทอกแห่งนี้ปฏิบัติธรรมอย่างเอกอุกฤษ์ คือพระอาจารย์จวน  กุญเชฎโฐ  จนประชาชนทั่วไปเชื่อว่าท่านเป็นพระผู้บรรลุอรหันต์  หลังจากท่านมรณภาพแล้วจึงสร้างเจดีย์ไว้เพื่อกราบไหว้บูชา
          ปัจจุบันภูทอกเป็นวัด เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มีเจดีย์พิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าประวัติของพระอาจารย์จวน  กุญเชฎโฐ  มีความสงบร่วมเย็น  อยากให้ประชาชนรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาวพุทธ  ที่จะรักษาพื้นที่นี้ไว้ให้ผู้แสวงหาความสงบได้มีพื้นที่ปลีกวิเวกค้นหาสัจธรรมแห่งพุทธศาสนา อีกนานเท่านาน


ไม่มีความคิดเห็น: