วันเสาร์, สิงหาคม 11, 2555

อุทยานแห่งชาติ ภูผาเทิบ          ภูผาเทิบเป็นอุทยานแห่งชาติ  อยู่ในจังหวัดมุกดาหาร  มีที่ตั้งห่างจากจังหวัด  15  กิโลเมตร  ภูผาเทิบเกิดจากการทับถมของตะกอนทราย   ของแม่น้ำโบราณสายใหญ่  กาลเวลาผ่านมากว่า  120  ล้านปี  ตะกอนทรายถูกแรงอัดและยกตัวขึ้นเป็นภูผาหินทรายให้เห็นในปัจจุบัน   ภูผาเทิบเคยเป็นที่อาศัยของมนุษย์ในยุคโบราณ มีภาพเขียนปรากฏใต้ก้อนหิน   ภูผาเทิบมีความสวยงามของประติมากรรมหินทราย   กล้วยไม้ดิน  ดอกหญ้า   ร่องรอยการกัดเซาะของน้ำสร้างลวดลายบนพื้นหินทรายขนาดใหญ่ได้อย่างน่าพิศวง   ความสวยงามของภูผาเทิบจัดเป็น  UNSEEN  THAILAND  เลยละดูภาพถ่ายแล้วอยากไปดูด้วยตาตัวเองใช่ไหมละ