วันพุธ, กันยายน 12, 2555

ทอผ้าที่นาหมื่นศรี          นาหมื่นศรี  ในที่นี้คือกลุ่มสตรีทอผ้าที่แข็งแกร่ง  อยู่อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง  ผ้าทอนาหมื่นศรีมีลวดลายการทอเฉพาะของตน  ภูมิปัญญาทอผ้าแห่งนี้ได้พัฒนาออกแบบลวดลายจนกลายเป็นลวดลายเอกลักษณ์  ผ้าที่มีลวดลายเช่นนี้ของแท้ต้องเป็น “ผ้าทอนาหมื่นศรี” สำหรับประวัติความเป็นมานั้นผู้สนใจสามารถพูดคุยกับภูมิปัญญาที่ดูแลกลุ่มทอผ้าแห่งนี้ได้  เชื่อว่าคุยกันได้ทั้งวันเรื่องราวความเป็นมาคงไม่หมด
          ข้อมูลปัจจุบัน (กันยายน 2555)  กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี มีกี่กระตุก ประมาณ 100 กี่  กระจายอยู่ในชุมชนนาหมื่นศรี  โดยมี 30 กี่ อยู่ที่กลุ่มสตรีทอผ้า  ใน 100 กี่ส่วนใหญ่สตรีแม่บ้านเป็นผู้ทอ   มีพ่อบ้านทอกี่กระตุกประมาณ 10 คน  การทอผ้าจะเป็นช่วงเวลาบ่าย  เพราะช่วงเช้าทุกคนจัดการเรื่องสวนยาง กรีดยางก่อน ซึ่งต่อเนื่องมาตั้งแต่เวลาตีสามแล้ว  ผ้าทอนาหมื่นศรีมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย  สวยงาม  ประณีตราคาเหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น: