วันพุธ, กรกฎาคม 11, 2555

บัวหลวง...พุทธชยันตี
                      บัวเอ๋ยบัวหลวง
เด่นดวง ชูกลีบ พุ่มตระหง่าน
ชมพูเหลือง เกสร แลตระการ
เริ่มเบ่งบาน รับอรุณ อุ่นอุทัย
จากดอกตูม บานเด่น ถึงเป็นฝัก
ดูน่ารัก น่าถนอม กว่าไหนไหน
มาเถิดมา ปลูกบัว  ก่อนใครใคร 
ปลูกไว้ใน  วันหยุด  พุทธชยันตี เอย
ไม่มีความคิดเห็น: