วันพฤหัสบดี, กันยายน 30, 2553

ทำด้วยความรักผู้คนประจักษ์จึงยกย่อง

อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอำเภอที่มีเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีด่านชายแดนคือด่านช่องเม็ก หลายปีมาแล้วที่ครูชูชาติ วารปรีดี มาอยู่ มาอาศัยที่บ้านหนองชาด อำเภอสิรินธร ได้ทำกิจกรรมหนึ่งคือการเลี้ยงม้าพันธุ์พื้นบ้าน ทำด้วยความรัก ทำด้วยความสงสาร โดยคาดหวังแต่เพียงว่าการเลี้ยงม้าพันธุ์พื้นบ้านอาจทำให้ม้าสัตว์พาหนะ สัตว์ร่วมกู้ชาติยังคงอยู่คู่ประเทศ ไม่ถูกฆ่าเพื่อนำไปเป็นอาหารจนหมดสิ้น เมื่อเลี้ยงก็รักม้า จำนวนม้าก็เพิ่มมากขึ้น จึงชักชวนคนในชุมชนมาร่วมกันเลี้ยง เพื่อการอนุรักษ์จนเกิดเป็นชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้านอำเภอสิรินธร เกิดเป็นชมรมเกิดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน การขี่ม้านันทนาการ สู่กิจกรรมอาชาบำบัดเด็กผิดปกติทางกล้ามเนื้อและสติปัญญา ความเป็นครูคือผู้ให้ ทำให้ครูชูชาติและครอบครัวรวมทั้งกลุ่มชมรมทำกิจกรรมทุกอย่างด้วยความรักความสนุกและใส่ใจในการบำบัดเด็กผิดปกติด้วยความเมตตาเสมอมา
สิ่งที่ครูชูชาติทำ มีผู้คนมากมายบอกเล่าเรื่องราว ปากต่อปาก สื่อต่อสื่อ เวลากว่า 20 ปี บัดนี้ผู้คนเห็นคุณค่าจึงประกาศยกย่องชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้านอำเภอสิรินธร เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ด้วยรางวัลอันทรงเกียรติ คือรางวัลกินรีดีเด่น ครูชูชาติกล่าวตอนหนึ่งว่า “เป็นความภาคภูมิใจของชมรมที่ได้รับรางวัล ไม่ได้คิดอะไรมากมันเริ่มต้นจากความรัก ผู้คนประจักษ์ จึงให้การยกย่อง ชมรมยังคงต้องทำอะไรอีกมากเพื่อสังคม เพื่อสมดุลธรรมชาติเพื่อประเทศของเรา”

ไม่มีความคิดเห็น: