วันพฤหัสบดี, กันยายน 30, 2553

ถนนทอตะวัน


ถนนหมายเลข 33 มีชื่อว่า ถนนสุวรรณศร เป็นถนนที่เริ่มต้นจากถนนพหลโยธิน บริเวณบ้านหินกอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มุ่งสู่ทิศตะวันออกผ่านจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ไปสิ้นสุดที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ผู้คนที่เดินทางโดยใช้ถนนสายนี้ ย่อมสัมผัสกับความต่างจากการเดินทางถนนสายอื่น คือเช้าของการเดินทางเป็นการเดินทางทอตะวัน พระอาทิตย์สาดแสงเข้าหาเราตลอดเวลา ทำให้เกิดความรู้สึกสองแบบ คือรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคทำให้ขับรถได้ยาก มีแนวโน้มที่เกิดอันตรายได้ง่าย อีกความรู้สึกหนึ่งคือเดินทางบนถนนสายนี้มันเป็นโอกาสแสงแดดกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวเป็นเช้าที่สดชื่น ชีวิตมีความหวังมีความฝันเพื่อสู้กับการดำเนินไปตามวิถี
ในตอนบ่ายถึงเย็นค่ำหากเดินทางกลับ ถนนสายนี้ก็ยังเป็นถนนทอตะวันอยู่เช่นเดิม คือทอตะวันทิศตะวันตก ความรู้สึกยังเป็นเหมือนเดิม แสงตะวันเป็นอุปสรรคต่อการขับรถจากความอ่อนล้าของร่างกายการขับจึงต้องระมัดระวัง อีกความรู้สึกหนึ่งคือโอกาสของการได้กลับบ้านได้พักผ่อนเหมือนนกที่บินกลับรังยามเย็นค่ำสนธยา