วันพฤหัสบดี, กันยายน 09, 2553

Art and Science
“ศาสตร์” ทั้งหลายที่มนุษย์นำมาใช้ “ศาสตร์” นั้น ล้วนแล้วแต่บูรณาการทั้งสิ้น ยังไม่เคยปรากฏ “ศาสตร์” อิสระหนึ่งเดียวให้เห็น นี่คงเป็นความสวยงามของธรรมชาติที่ฝากไว้ให้มนุษย์รู้ถึงความเกี่ยวพันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันของสรรพสิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น: