วันพุธ, กันยายน 01, 2553

ใต้ร่มเงาต้นมะหาด
เวลาใกล้เที่ยงของวันที่ 31 สิงหาคม คณะของเรา ประกอบด้วย เลขาธิการ กศน.และผู้บริหาร กศน.ในพื้นที่ ยืนอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่เพื่อเตรียมรอรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนของจังหวัดสระแก้ว
ช่วงหนึ่งท่านเลขาฯ มองขึ้นไปบนต้นไม้ที่ยืนอยู่ พูดขึ้นว่าต้นอะไรร่มดีจัง ผู้เขียนมองเห็นใบและผลอยู่สูง ๆ ตอบท่านไปว่า คล้ายต้นกระท้อนป่า เพื่อน ๆ ที่ยืนอยู่ด้านหลังกระซิบบอกต้นมะหาดมีป้ายบอกไว้ระบุรายละเอียดด้วย รอดตัวไปมีเพื่อนดีก็อย่างนี้แหละ
มะหาด เป็นต้นไม้ยืนต้นที่มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียใต้ ซึ่งหมายถึงบริเวณบ้านเราลงไปถึงประเทศมาเลเซีย ต้นมะหาดเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไม้เนื้อแข็งใช้ทำเสาบ้าน ลูกระนาด หมอนรางรถไฟ ผลรับประทานได้ รากมีสรรพคุณเป็นสมุนไพร มะหาดมีชื่ออื่น ๆ เช่น หาดหนุน ปวกหาด หาด กาแย ตะแป ตะแปง
มะหาดในภาพเป็นต้นมะหาดขนาดใหญ่อาจมีขนาดสองคนโอบ อายุต้องไม่น้อยกว่า 100 ปี ต้นไม้ใหญ่ให้คุณค่ามากมายต่อสิ่งมีชีวิต ทั้งเป็นอาหารเป็นที่อยู่อาศัย รวมทั้งความร่มเย็นชื่นใจคลายร้อนและอาจเป็นประเด็นของการสนทนาได้เหมือนกันนะ