วันอังคาร, กันยายน 14, 2553

ภาพที่ชอบที่สุด


ภาพภาพหนึ่งสื่อความหมาย แสดงอารมณ์ เล่าเรื่องราว บอกเหตุการณ์ พยากรณ์อนาคต รวมถึงร่องรอยความเป็นมาในอดีต รายละเอียดอาจมาจากภาพเพียงภาพเดียว
ดังเช่นภาพที่ชอบที่สุดภาพนี้ ได้สื่อถึงการเดินทางของชีวิตเมื่อต้องคัดท้ายนาวา พาไปไหน ถึงเป้าหมายหรือไม่ มีความมุ่งมั่นเพียงไร ทั้งนาวาชีวิต นาวาองค์กรของงานในหน้าที่ ต้องยิ้มสู้เมื่อพบเจออุปสรรค มีผู้คนมากมายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เขาควรมีความสุขได้อย่างไร การเป็นผู้คัดท้ายนาวาแน่นอนที่สุด ต้องสั่งสมประสบการณ์มาอย่างโชกโชน เพราะเรือต้องผ่านเกาะแก่งโขดหินผา ต้องแสดงความมั่นใจให้ทุกคนในนาวาเชื่อว่าเราสามารถผ่านอุปสรรคได้ ขอให้มั่นใจ ทุกการเคลื่อนไหวผ่านวันเวลา เป็นชั่วโมง เป็นนาที เป็นวินาทีสุดท้ายการเดินทางก็สิ้นสุด...
สุชาติ มาลากรรณ์ บันทึกภาพเหตุการณ์กลางลำน้ำพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ไม่มีความคิดเห็น: