วันพุธ, มกราคม 11, 2555

วิธีเลี้ยง “หมูแม้ว”
หมูแม้ว เป็นชื่อหมูที่ชาวเหนือเรียกหมูพันธุ์ที่ชาวเขาเลี้ยงไว้  หมูแม้ว ตัวสีดำ  หลังแอ่น  ท้องห้อยเกือบถึงพื้นดิน   ขนาดปานกลางน้ำหนักไม่เกิน 100 กิโลกรัม  การเลี้ยงหมูแม้ว แม้เวลาผ่านไป  วิถีชีวิตของของชาวเขาเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วก็ตาม  แต่วิธีเลี้ยงหมูแม้วยังเหมือนเดิม คือ ใช้เชือกผูกระหว่างขาหน้ากับไหล่  นำไปผูกไว้บริเวณที่เป็นน้ำซับ  มีหญ้า  มีใบบอนให้หมูกินตามชอบ
            ถามชาวเขาว่า  ปัจจุบันลูกหมูที่หย่านมแล้วขายตัวละเท่าไร  เขาตอบว่า ตัวละ 700 บาทถ้าเลี้ยงไว้ 3 เดือน ”     สรุปว่าวิถีชาวเขาเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญทางวัฒนธรรมแต่วิถีของหมูแม้วเหมือนเดิม