วันพุธ, มกราคม 04, 2555

วันแห่งความทรงจำจริงๆ แล้ว เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของทุกคนล้วนแล้วแต่น่าจดจำ  เพราะทุกเรื่องต่างก็เป็นประสบการณ์ทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดี   เรื่องไหนไม่ดีก็ไม่ควรให้เกิดขึ้นได้อีก  ส่วนเรื่องที่ดีก็ควรทำ  เพราะวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ ก็เพื่อสร้างความดีอยู่แล้ว


            วันสำคัญวันหนึ่ง  ที่น่าจดจำของชีวิตคือวันที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  ทำไมน่าจดจำอาจมีคำสรุปที่น่าสนใจ ดังนี้  หนึ่ง เป็นวันที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ก้าวสู่วัยชราอย่างแท้จริง  สอง เป็นวันที่ต้องขอบคุณตัวเองที่พาชีวิตมาถึงวันนี้ได้  และใครก็ตามหากได้รับโอกาสเช่นผู้เขียน ที่มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างใกล้ชิด ในวันที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  นับว่าเป็นสิริมงคลต่อชีวิตอย่างยิ่ง  วันนี้จึงเป็น “วันแห่งความทรงจำ”ของชีวิต  บันทึก  การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี และพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม  2554   ระหว่างเวลา 12.07 น. ถึง 12.45 น.

ไม่มีความคิดเห็น: