วันพุธ, มกราคม 11, 2555

น้ำตก “แม่แก้”
            เทือกเขาแม่แก้  อยู่ในเขตตำบลบ้านอ้อน  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ป่าแม่แก้ เป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญ  น้ำฝนที่ถูกดูดซับไว้ในเทือกเขาแม่แก้ไหลเป็นแม่น้ำลงสู่พื้นล่างสองด้าน  ด้านหนึ่งไหลลงไปอำเภอแจ้ห่ม  อีกด้านหนึ่งไหลลงมาทางอำเภองาว มาเป็นแม่น้ำสายรองคือ น้ำแม่แก้
            บนสายน้ำนี้ปรากฏมีน้ำตกที่สวยงาม ลดหลั่นเป็นชั้น ที่คงความเป็นธรรมชาติอยู่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์  เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ชาวเขาใช้ ดื่มกิน  ปลูกพืชพรรณธัญญาหาร ในหมู่บ้านของชาวเขา บนไหล่เขา  ปลูกทั้งข้าวไร่   ข้าวโพด  ลิ้นจี่  ผักกาด  ฝักทอง 
            ชีวิตชาวเขาเป็นชีวิตที่สงบอยู่กับธรรมชาติ  มีบ้าง ขาดบ้าง  แต่สิ่งที่ชาวเขามีมากกว่าชาวเมือง คือ อากาศที่บริสุทธิ์และธรรมชาติที่สวยงาม ร่มรื่นเจริญตา

ไม่มีความคิดเห็น: