วันพุธ, มกราคม 04, 2555

ครั้งหนึ่งที่วิทยาลัยในวังวิทยาลัยในวัง มีชื่อเต็มว่า ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)เป็นสถานศึกษาขึ้นตรง สำนักงาน กศน. ในคราเกิดมหาอุทกภัย (ตุลาคม-ธันวาคม 2554) วิทยาลัยในวังซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ถูกน้ำท่วมขังนับเดือน  เมื่อน้ำลด  สำนักงาน กศน. มีโครงการฟื้นฟู เยียวยา ซ่อมสร้าง ล้างให้ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายภารกิจกู้วิทยาลัยในวัง ให้กับกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั้ง 15 แห่งโดยปฏิบัติระหว่างวันที่ 6 ถึง 25 ธันวาคม 2554 ผู้บริหารกลุ่มศูนย์วิทย์ฯ ทุกแห่งต่างวนเวียนกันมาดูแลน้องคณะช่างทั้ง ช่างสี ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างไม้ ช่างสารพัด  ล้วนแล้วแต่มีฝีมือเยี่ยมในการทำงานทุกคน
            ผู้เขียนมีโอกาสมาให้กำลังใจช่าง ระหว่างวันที่ 18-23 ธันวาคม ได้เห็นความสามารถ  ความมีน้ำใจ  ความตั้งใจของช่างทุกคน ขอชื่นชมไว้ในดวงใจ  จากนโยบาย จากจิตสำนึกของทีมงาน  จากความร่วมมือความสามัคคี  บัดนี้วิทยาลัยในวังถูกกู้กลับสภาพและดีกว่าเดิมอย่างอัศจรรย์

ไม่มีความคิดเห็น: