วันพุธ, มกราคม 11, 2555

คำทำนายของไม้ซาง

            ไม้ซาง  เป็นไม้ไผ่ชนิดหนึ่ง เคยมีมากในภาคเหนือตอนบน ลักษณะของไม้ซาง คือ ปล้องยาว  เนื้อบาง  คนภาคเหนือจึงนิยมนำมาสับ เป็นฟากเพื่อปูพื้นบ้าน แปะเป็นฝา  หรือแม้แต่นำมาผ่า เลาะข้อออก  เพื่อนำมามุงเป็นหลังคาบ้านในลักษณะคว่ำหงายสลับกัน ทำได้ทั้งรั้วบ้าน  สะพานขัดแตะข้ามแม่น้ำ
            คนเหนือเคยรู้ถึงคุณค่าของไม้ซาง  ยากจะบรรยายได้หมด  ปัจจุบันคนเหนือลืมคุณค่าของไม้ซางไปแล้ว  ทั้งตัด ทั้งเผาทำลาย  เป็นพื้นที่กว้าง  เผาไม้ซางเพื่อเปลี่ยนป่าไผ่เป็นสวนยางพารา  ไม้ซางจำต้องจากไป   พร้อมทิ้งคำทำนายไว้บนแผ่นดินว่า  “วันใดฝนตกแสนห่า  สูเจ้าจงฝังร่างไว้ใต้ดินโคลนเถอะ  เจ้าทิ้งเราก่อน  เราไม่สามรถช่วยพวกเจ้าได้อีกต่อไป”

ไม่มีความคิดเห็น: