วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 21, 2553

หมอกสัญลักษณ์แห่งฤดูหนาวเช้าวันที่ 21 ตุลาคม 2553 สัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนฤดูกาลได้แสดงแล้ว ฤดูฝนปีนี้ฝนตกหนัก เกือบทุกพื้นที่รายงานปริมาณน้ำฝนที่ตกลงในเขื่อนเกือบทุกเขื่อนเต็มพิกัดร้อยเปอร์เซ็นต์ บางเขื่อนมากถึงหนึ่งร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ต้องเร่งระบายน้ำออก เมื่อน้ำมากแน่นอนน้ำจึงท่วม บ้านเรือน เรือกสวน ไร่นา กว่า 46 จังหวัดทั่วประเทศ
ธรรมชาติก็เป็นเช่นนี้แหละมันเกิดขึ้นกับโลกของเราเสมอมาและตลอดไป หากมนุษย์อยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติที่มันเป็น มนุษย์ก็ไม่เดือนร้อน ถ้ามนุษย์ฝืนธรรมชาติมนุษย์ก็ลำบากกับปัญหาที่เกิดขึ้น
กฎธรรมชาติน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ น้ำขังในแอ่ง ในหลุมที่ลุ่ม น้ำแล้งในที่สูงที่ลาดชัน นี่คือความจริงแท้ของธรรมชาติ พอหมดฤดูฝนก็เริ่มต้นฤดูหนาว วันนี้หมอกลงแล้วสัญลักษณ์แห่งการเข้าสู่ความหนาวเย็นได้เริ่มต้นขึ้น มีหลายคนพยากรณ์ว่าปีนี้จะหนาวเย็นจัด ความหนาวจะเป็นภัยคร่าชีวิตผู้คน ผู้ยากไร้ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัยไปจากโลกใบนี้อย่างแน่นอน

ไม่มีความคิดเห็น: