วันอาทิตย์, ตุลาคม 17, 2553

ธงช้างเผือก


ภาพประวัติศาสตร์แผนที่ประเทศสยามและภาพธงช้างเผือกของสยามที่ปรากฏคู่กับธงฝรั่งเศส ในการแสดงนิทรรศการภาพที่งดงามและหายากของสยามประเทศ ในงาน SIAM : Days of Glory ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ เป็นภาพที่บอกเรื่องราวการฟันฝ่าอุปสรรคของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง พร้อมทั้งข้าราชบริพารในสมัยนั้น ที่นำพาแผ่นดินสยามให้ผ่านพ้นยุคล่าอาณานิคมมาด้วยความยากลำบากเพียงใด

คนไทยทุกคนควรหันกลับไปศึกษาเรื่องราวในประวัติศาสตร์ อุปมาว่าความเป็นชาติจะมั่นคงอยู่ได้ เสมือนการหยั่งรากลึกลงไปในแผ่นดินของต้นไม้ ประวัติศาสตร์คือ ความยาวของราก ความมากของรากของต้นไม้ที่แผ่ไว้ในแผ่นดิน

ไม่มีความคิดเห็น: