วันพุธ, ตุลาคม 06, 2553

ตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
สารคดีท่องโลกกว้างทางช่องทีวีไทยตอนหนึ่ง ได้กล่าวถึงการใช้สารเคมียาฆ่าแมลงในพื้นที่การเกษตร เป็นพื้นที่ปลูกกล้วยในประเทศฝรั่งเศสเมื่อสามสิบปีที่ผ่านมา ปัจจุบันผืนดินนั้นเต็มไปด้วยสารเคมีฆ่าแมลงที่ปนเปื้อนอยู่กับน้ำใต้ดินในจำนวนที่สูงเกินกว่าสี่สิบสี่เท่าของมาตรฐาน มีการพบว่าผู้ชายที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นจำนวนมาก รัฐบาลให้เกษตรกรหยุดทำการเกษตรในผืนดินมาหลายปีแล้ว แม้รัฐบาลนำเงินชดเชยให้แทนแต่เกษตรกรก็อยากต่อสู้เพื่อทำอาชีพของตน โดยกล่าวหารัฐบาลว่าควรต้องควบคุมดูแลวิเคราะห์วิจัยถึงอันตรายของสารเคมียาฆ่าแมลงก่อนอนุญาตให้ใช้ มิใช่เกิดผลร้ายแล้วจึงแก้ปัญหาเช่นนี้ ทุกฝ่ายกำลังหาทางออกร่วมกันจากความขัดแย้งนี้ ในฐานะที่อยู่บนแผ่นดินเดียวกัน
สำหรับประเทศไทย บริเวณเพิงขายของข้างทางทั้งสองฝั่งของถนนหมายเลข 348 จากอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ผ่านอุทยานแห่งชาติตาพระยา สู่อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ แม่ค้าพ่อค้า ขายมันเทียนจากป่า ขายแมลงทอด ขายกบย่าง เป็นกบจากธรรมชาติ ขายพืชผักที่เก็บมาจากธรรมชาติ ซึ่งแสดงว่าบ้านเรายังใช้สารเคมียาฆ่าแมลงน้อย จึงทำให้พืชและสัตว์ในธรรมชาติยังอยู่ได้ในท้องทุ่งและป่าเขา
อยากให้เมืองไทยเป็นเช่นนี้ตลอดไป โดยเฉพาะรัฐบาลต้องตระหนักรู้ถึงอันตรายจากสารสังเคราะห์ สารเคมียาฆ่าแมลง ซึ่งส่งผลระยะยาวต่อผืนดินที่เป็นแหล่งผลิตอาหารของมนุษย์ ป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้ไขทีหลังซึ่งมันยากกว่ากันมากนัก

ไม่มีความคิดเห็น: