วันอังคาร, ตุลาคม 05, 2553

ความสวยงามของไม้ดอกที่วังน้ำเขียว
ทุกปีที่อำเภอวังน้ำเขียว มีการจัดเทศกาลงานดอกไม้อย่างอลังการ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่และธรรมชาติเป็นภูเขาซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณห้าร้อยเมตร ถึงฤดูหนาวดอกไม้จึงสดสวยโดยเฉพาะดอกไม้ตระกูลเบญจมาศ สีสันหลากหลาย ดึงดูดผู้คนไปยลความงามของดอกไม้ หนุ่มสาว หรือ ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ต่างไปเก็บภาพความงามของดอกไม้ไว้เป็นที่ระลึก
คุณแม่จองช่างถ่ายภาพคือลูกชายไปถ่ายรูปมาสองปีแล้ว หนาวนี้เห็นนัดหมายกันไว้ อีก ปีนี้ดูอากาศน่าจะหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา