วันพุธ, ตุลาคม 28, 2552

พู่ชมพู หรือ พู่นายพล


พู่ชมพู หรือ พู่นายพล เป็นไม้ประดับยืนต้นที่มีความสูงไม่เกิน 2 เมตร มีดอกเป็นพู่ ที่พบในประเทศไทยมีสี ชมพู แดง ขาว สีขาวและสีแดงค่อนข้างหายาก พู่ชมพูดอกเป็นพู่เหมือนไม่มีน้ำหวานที่จริงแล้วบริเวณแกนกลางดอกมีปล่องน้ำหวานเปิดอยู่ 2-3 ปล่อง เพื่อล่อนกและแมลงมาผสมเกสร...เราอาจพบนกกินปลีหรือนกกาฝากอยู่บริเวณต้นพู่ชมพูตลอดฤดูกาลบานดอก

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คราวนี้คงจำได้อย่างแม่นยำ เพราะ......

เคยเห็นต้นและดอกแล้วแต่ไม่รู้จักชื่อ เห็นเฉพาะสีแดงเท่านั้น


จิณณสุพพัต อัฑฒ์พิศุทธิ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองราชบุรี
1/1 สำราญอารมณ์ หน้าเมือง เมือง
ราชบุรี 70000