วันจันทร์, ตุลาคม 19, 2552

เธอชื่อ"สายน้ำ"“สายน้ำ” เป็นชื่อเล่นของเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ เพิ่งคลอด เมื่อวันที่ 29 กันยายน คุณพ่อของสายน้ำทำงานธนาคาร คุณแม่ของเธอเป็นนักชีววิทยาของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เธอทำงานแข็งขันในรอบปีที่ผ่านมาเรามีนโยบายขยายงานวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ในทีมงานตกลงกันที่จะนำความรู้เรื่องการดูแลแหล่งน้ำของชุมชนมาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมนักสืบสายน้ำจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ที่แหล่งน้ำคลองพระปรง แหล่งน้ำคลองแก แหล่งน้ำคลองพระสะทึง รวมไปถึงชายฝั่งทะเลของจังหวัดระยองและจังหวัดตราด กิจกรรมนักสืบสายน้ำและกิจกรรมนักสืบชายหาด ทำให้คุณแม่ของน้องสายน้ำสนุกกับงาน เธอทำงานถึงวันสุดท้ายคือวันที่ 28 กันยายน โดยลืมลาเพื่อเตรียมคลอด
ดังนั้น พวกเราทุกคนจึงเห็นพ้องต้องกันที่ตั้งชื่อเล่นให้หลานสาวคนนี้ว่า “สายน้ำ” มีความหมายว่า เธอจะเป็นความชุ่มเย็นทั้งใจและกายให้กับทุกสรรพชีวิตในโลก

ไม่มีความคิดเห็น: