วันจันทร์, ตุลาคม 12, 2552

พระกฐินพระราชทาน 2552
กฐิน เป็นชื่อของกรอบไม้แม่แบบหรือสะดึงที่ใช้กำหนดลักษณะในการทำจีวรสมัยพุทธกาล พระกฐินพระราชทาน คือพระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อถวายยังพระอารามหลวงต่าง ๆ
ปี 2552 สำนักงาน กศน. ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินไปถวาย ณ วัดศรีสระแก้ว ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยกำหนดตั้งองค์พระกฐินพระราชทาน ณ มณฑลพิธี สำนักงาน กศน. อุดรราชธานี ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2552 และนำไปถวายในวันที่ 10 ตุลาคม 2552
ที่จังหวัดอุดรราชธานี มีสถานที่สำคัญซึ่งเป็นแดนแห่งธรรม คือ วัดป่า บ้านตาด มีหลวงตามหาบัว ลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระผู้มีเมตตาบารมี เป็นที่พึ่งของคนทั่วประเทศเป็นเจ้าอาวาส คอยสอนการศึกษาปฏิบัติธรรม ณ ที่แห่งนี้ มีโอกาสไปกราบไหว้ท่านนับเป็นบุญที่ได้ในครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น: