วันจันทร์, ตุลาคม 12, 2552

สุสานหอยดึกดำบรรพ์นับล้านปีที่หนองบัวลุ่มภู

หนองบัวลุ่มภู หมายถึงหนองน้ำที่มีบัว อยู่ที่ต่ำกว่าภูเขา เป็นภาษาชาวบ้านที่เรียกจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งฟังแล้วเข้าใจ ถ้าเราคงภาษาดั่งเดิมไว้ประวัติศาสตร์จะไม่คลาดเคลื่อน ด้วยชื่อที่บ่งชัดเช่นนี้จึงเป็นแหล่งที่ค้นพบซากหอยดึกดำบรรพ์นับล้านปี เสียดายแต่เพียงว่าการจัดการกับแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ต้องพัฒนาอีกมาก...เพื่อเป็นมรดกที่ล้ำค่ายิ่งของชาวจังหวัด หนองบัวลำภู

ไม่มีความคิดเห็น: