วันเสาร์, พฤษภาคม 23, 2552

ไก่ป่าตุ้มหูขาว


บริเวณป่าตะวันออก เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรามักพบเห็นไก่ป่าตุ้มหูขาวเสมอ ๆ ลักษณะเด่นเฉพาะของเขา คือ หนังบริเวณหูมีสีขาวนั้นเอง

ไก่ป่าโดยทั่วไปที่พบ มีความแตกต่างกันอยู่สามกลุ่ม กลุ่มแรก คือไก่ป่าตุ้มหูขาว กลุ่มที่สอง เป็นไก่ป่าตุ้ม
หูแดง กลุ่มที่สามเป็นไก่ป่าที่มีหนังบริเวณหูเป็นสีขาวแกมชมพู คงไม่แปลกใจที่ กลุ่มที่สามต้องเป็นลูกผสมระหว่างสองกลุ่มแรกแน่ ซึ่งมักพบระหว่างรอยต่อการกระจายของชนิดตุ้มหูขาวและตุ้มหูแดง ไก่ป่าในภาพที่เห็นถ่ายได้ในบริเวณอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว