วันอังคาร, พฤษภาคม 19, 2552

วัยทองหรือวัยเฒ่า

ดูช่างเงียบ ดูจะเหงา ดูเศร้าสร้อย
ดูใจลอย ล่องไป ในทุกหน
ดูเบื่อหน่าย อย่างไร ดูชอบกล
ดูเหมือนคน ไร้สุข ทุกค่ำเช้า
จะบอกไป ให้ใคร ได้รับรู้
ความหดหู่ เหี่ยวใจ ให้อายเขา
คงเป็นเพราะ วัยทอง ของตัวเรา
หรือวัยเฒ่า น่าเบื่อ เหลือทานทน

19 พ.ค. 52

ไม่มีความคิดเห็น: