วันจันทร์, พฤษภาคม 11, 2552

ร่องรอยวิถีชุมชนบ้านนาข่า


หากใครได้มีโอกาสไปจังหวัดอุดรธานี แหล่งหนึ่งที่นักเดินทางไม่เคยพลาดเห็นจะเป็นชุมชนบ้านนาข่า ที่นี่เป็นสถานที่ผลิตผ้าไหมและตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยชาวบ้านนาข่า ซึ่งมีให้เลือกหลายร้านทั้งสองฝั่งถนน ในราคายุติธรรม (ถูกมาก ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่กรุงเทพฯ) ผ้าไหมกับชุมชนนาข่าเป็นวิถีชีวิตในปัจจุบัน
จังหวัดอุดรธานีเมื่อผ่านไปทางไหนต้องพบเห็นพญานาคเต็มเมืองไปหมด ไม่ว่าจะเป็นป้ายบอกสถานที่ก็มีพญานาค ไฟส่องทางริมถนนก็มีพญานาค น้ำพุวงเวียนก็มีพญานาค ใกล้ๆ หมู่บ้านนาข่ามีวัดอยู่วัดหนึ่ง ชื่อวัดนาคาเทวี ที่ซุ้มประตูระบุข้อมูลเพิ่มเติมว่าอยู่ตำบลบ้านนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ฟังชื่อวัดแล้วน่าจะเกี่ยวพันกับพญานาคจึงชื่อว่า นาคาเทวี
วัดแห่งนี้มีต้นยางขนาดใหญ่อยู่หลายต้นขนาดอาจถึง 4-5 คนโอบคะเนว่าน่าจะมีอายุ 100-150 ปี ต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้เป็นเหมือนหลักศิลาจารึกที่บอกเรื่องราวในอดีตได้ หากเราพยายามสังเกตอย่างละเอียด อย่างกรณี ต้นยางที่อยู่ในวัดนาคาเทวีมีร่องรอยถูกขุดที่โคนต้นเป็นแผลเป็น มีรอยใช้ไฟสุมในต้นยางแต่ละต้นมีแผล 2-3 แห่ง กาลเวลาผ่านไปต้นยางพยายามปิดแผลเป็นแต่ก็ปิดได้ไม่หมด จึงทำให้เราทราบได้ว่าเมื่อ 50-60 ปีก่อนชาวชุมชนบ้านนาข่าได้อาศัยน้ำมันยางจากต้นยางในวัดเหล่านี้เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงและทิ้งร่องรอยให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนบ้านนาข่า

ไม่มีความคิดเห็น: