วันอังคาร, พฤษภาคม 12, 2552

เถากระไดลิงกับนกกินปลี


ในสวนสมุนไพรซึ่งเป็นฐานการเรียนรู้ฐานหนึ่งของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว มีต้นไม้เถาชนิดหนึ่งเรียกว่า “เถากระไดลิง” ในข้อมูลจากพจนานุกรมบอกว่าเถากระไดลิงมีดอกที่ยอดเป็นสีขาว แต่ที่ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เถากระไดลิงมีช่อดอกยาว ๆ สีแดงดอกบานติดต่อกันนับเวลาเป็นเดือนๆ เพราะแต่ละช่อดอกทยอยบานไล่กันคล้าย ๆ กับดอกกล้วยไม้ตระกูลหวาย การที่เถากระไดลิงบานดอกในเวลาที่ต่อเนื่องทำให้นกประเภทกินน้ำหวาน เช่น นกกินปลี มาอยู่ มากิน มาเลี้ยงลูกที่ต้นไม้บริเวณที่เถากระไดลิงบานดอกอยู่ และจากการสังเกตยังพบว่านกกินปลีกินแมลงตัวเล็กๆเช่น แมลงเม่าด้วยเช่นกัน
นักวิชาการศึกษาของศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จึงใช้โอกาสนี้ศึกษาชีวิตนกกินปลีชนิดต่าง ๆ เช่น กินปลีอกเหลือง กินปลีดำม่วง ทั้งเพศผู้ เพศเมียและลูกนก พร้อมฝึกการใช้ Binoculars และ Telescope การถ่ายภาพผ่าน Telescope ไปพร้อม ๆ กัน
บางครั้งโอกาสก็อยู่ใกล้เราจนทำให้เราเกือบมองไม่เห็น เราคงต้องเรียนรู้ที่จะมองทุกสิ่งทุกอย่างใกล้ ๆ ตัวเพื่อเข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติตามความเป็นจริง (หมายเหตุ ได้ตรวจสอบแล้วต้นไม้ไม่ใช่เถากระไดลิงแต่เป็นเถาขยันหรือย่านางแดง ยอดอ่อนกินเป็นผักสดได้)

ไม่มีความคิดเห็น: